В сучасному світі гостро постає питання розвитку творчої особистості, здатної глибоко сприймати, високо цінувати і цілеспрямовано примножувати матеріальні і духовні цінності. Тому важливим завданням освіти є цілеспрямований розвиток творчих здібностей і можливостей у дітей, формування умінь і навичок творчої самореалізації у сфері мистецтва. Серед видів синтетичного мистецтва чільне місце належить спортивної бальної хореографії, яка дозволяє створювати глибину образів через пластику і ритмомелодику. Хореографічна обдарованість – явище багатогранне. Існують різні погляди на те, які саме якості (музичні дані, пластика тіла, виразність мімічна чи темперамент) є визначальними для розвитку обдарованості.

Запропонована методика і система викладання Шевцовим Г.Г. у ансамблі спортивного бального танцю «Фієста» має чітку послідовність та цікаві технічні знахідки у ефективній танцювальній підготовці вихованців засобом не тільки фізичного, а й інтелектуального, морального, естетичного виховання, що створює сприятливі умови для розкриття творчого потенціалу дитини. Інноваційна діяльність педагога – це системний підхід до розвитку творчої особистості, який ґрунтується на досягненнях науки, передового та власного досвіду і спрямований на забезпечення й розвиток творчого потенціалу кожної дитини.

Головна мета діяльності керівника - гармонійний розвиток різних сторін дитини засобами синтезу складових мистецтва бального танцю.

 

Пріоритетними напрямками навчально-виховної діяльність керівника є запровадження інноваційних культурно-освітніх, духовних й здоров’я збережувальних технологій, використання ідей гуманної педагогіки та компетентнісного підходу, формування системи ставлень дітей до загальнокультурних, соціальних та особистісних цінностей. 


Педагог Шевцова Л. А. використовує у своїй роботі особистісний підхід, диференційоване навчання, ретельно відпрацьовує кожен рух, кожен жест, допомагає дітям повірити в себе, самоствердитись, здобути допрофесійну підготовку, делікатно та зважено підходить до критичних зауважень, володіє методикою взаємодії з вихованцями, забезпечує успішну соціалізацію підлітків-танцюристів. 


Новотарський Микола Євгенович в ансамблі спортивного бального танцю «Фієста» з 2009 року.

Микола почав свій шлях танцюриста бальних танців у ансамблі «Фієста» з 8 років.  За роки навчання Микола  засвоїв не тільки танцювальні навички, але й бажання допомогти іншому танцювати краще. Так успішний танцюрист, Новотарський Микола став педагогом-тренером ансамблю спортивного бального танцю «Фієста».

Зараз навчає наймолодших та середніх за віком вихованців ансамблю, готує нових зірок й сам продовжує успішно виступати на змаганнях. Також, успішно виконує діяльність судді на змаганнях всеукраїнського рівня.


Інтерактивна гра-змагання «Хто найкращий?»

Мета: розуміння вихованцями використання центрального балансу у танці.

Завдання інтерактивної гри-змагання: розвиток вміння у вихованців користуватися центральним балансом при виконанні особистих варіацій та вміння співпрацювати в парі.

Опис інтерактивної гри-змагання «Хто найкращий?»

партнерки виконують особисті варіації, а партнери визначають переможця, підходячи до переможця за його розумінням. Потім партнери та партнерки міняються ролями.

 

 

Керівник ансамблю спортивного бального танцю Шевцов Г.Г.


Вишуканий європейський стиль відкриття  міського етапу Всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності Джерело творчості - 2016 забеспечив колектив ансамблю спортивного бального танцю "Фієста" під керівництвом Шевцова Г.Г. і Шевцової Л.А.наші цінності

«Танець - це твій пульс, биття твого серця, твоє дихання. Це ритм твого життя. Це вираз в часі і русі, в щасті, радості, смутку і заздрості». Жак д'Амбуаз