В сучасному світі гостро постає питання розвитку творчої особистості, здатної глибоко сприймати, високо цінувати і цілеспрямовано примножувати матеріальні і духовні цінності. Тому важливим завданням освіти є цілеспрямований розвиток творчих здібностей і можливостей у дітей, формування умінь і навичок творчої самореалізації у сфері мистецтва. Серед видів синтетичного мистецтва чільне місце належить спортивної бальної хореографії, яка дозволяє створювати глибину образів через пластику і ритмомелодику. Хореографічна обдарованість – явище багатогранне. Існують різні погляди на те, які саме якості (музичні дані, пластика тіла, виразність мімічна чи темперамент) є визначальними для розвитку обдарованості.

Запропонована методика і система викладання Шевцовим Г.Г. у ансамблі спортивного бального танцю «Фієста» має чітку послідовність та цікаві технічні знахідки у ефективній танцювальній підготовці вихованців засобом не тільки фізичного, а й інтелектуального, морального, естетичного виховання, що створює сприятливі умови для розкриття творчого потенціалу дитини. Інноваційна діяльність педагога – це системний підхід до розвитку творчої особистості, який ґрунтується на досягненнях науки, передового та власного досвіду і спрямований на забезпечення й розвиток творчого потенціалу кожної дитини.

Головна мета діяльності керівника - гармонійний розвиток різних сторін дитини засобами синтезу складових мистецтва бального танцю.

 

Пріоритетними напрямками навчально-виховної діяльність керівника є запровадження інноваційних культурно-освітніх, духовних й здоров’я збережувальних технологій, використання ідей гуманної педагогіки та компетентнісного підходу, формування системи ставлень дітей до загальнокультурних, соціальних та особистісних цінностей. 


Педагог Шевцова Л. А. використовує у своїй роботі особистісний підхід, диференційоване навчання, ретельно відпрацьовує кожен рух, кожен жест, допомагає дітям повірити в себе, самоствердитись, здобути допрофесійну підготовку, делікатно та зважено підходить до критичних зауважень, володіє методикою взаємодії з вихованцями, забезпечує успішну соціалізацію підлітків-танцюристів. Вишуканий європейський стиль відкриття  міського етапу Всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності Джерело творчості - 2016 забеспечив колектив ансамблю спортивного бального танцю "Фієста" під керівництвом Шевцова Г.Г. і Шевцової Л.А.наші цінності

«Танець - це твій пульс, биття твого серця, твоє дихання. Це ритм твого життя. Це вираз в часі і русі, в щасті, радості, смутку і заздрості». Жак д'Амбуаз